Okulumuz

Binamız

Okulumuz Åehrin merkezinde, dört cepheden baÄımsız ve güneÅ alan dört katlı 450m2 iç mekan, 420m2 bahçeli müstakil binadır. 

*Ä°ç mekanımız ıslak zemin haricinde tüm zemini ithal pvc kaplıdır.

*Katı yakıtlı kat kaloriferi ile tabandan geçen sıcak su boruları ve kalorifer petekleri ile ısınılmaktadır.

*Tüm sınıf kapıları M.E.B. yönetmeliÄi gereÄince dıÅarı açılmaktadır.

*Her kattan yangın merdivenine çıkan kapısı ve duman dedektörü bulunmaktadır. 

*Yangın ve deprem yönetmeliÄine uygundur.

*Tüm elektrik ve su tesisatı M.E.B. yönetmeliÄine uygun yapılmıÅtır.

*Binamızın arka bölümünde bulunan kapalı kıŠbahçesi ve oyun alanının yanı sıra açık ön bahçemizden çocuklarımız gün içinde dönüÅümlü olarak mutlaka yararlanmaktadırlar.

*Çocuklarla birlikte yetiÅtirilen bitki ve çiçeklerin bulunduÄu bahçeye sahiptir.

*Mini hayvanat bahçesine  ( tavÅanlar, ördekler, tavuk ve horozlar, kaplumbaÄa, kuÅlar, balıklar) sahiptir. Not: Veteriner kontrolünde bahçe temizlik görevlisi tarafından bakımları saÄlanmaktadır.