Ziyaretçi defteri MERAK EDİLENLER REHBERLİK ATATÜRK KÖÞESÝ
İnsan Kaynakları Politikamız :


İnsan Kaynakları misyonumuz, Umay Anaokulu çalışanlarının etkinliğini ve verimliliğini artıracak, Umay Anaokulu vizyon ve misyonuna, iş ve kişisel hedeflerine ulaşabilmek için çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilecekleri ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarabilecekleri insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek, sürekli iyileştirilmelerini sağlamaktır.

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olarak, gelişim ihtiyaçları tespit edilir, uygun eğitim programları ile desteklenerek "sürekli gelişimi" hedefleyen bir yaklaşım sergilenir.

Gücünü çalışanlarından alan ve insan kaynağının bir kurum için en önemli değer olduğunun bilincinde olan Umay Anaokulu, oluşturduğu kurumsal kültür çerçevesinde İnsan Kaynakları politikalarını şekillendirmektedir.

Yüksek performanslı işgücünün çekilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve elde tutulması için gerekli olan aktiviteler gerçekleştirilerek çalışanların birbirlerine güvendikleri, saygı duydukları, demokratik ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratılır. Umay Anaokulu’nun hedefleri doğrultusunda başarıyı temel alan bir yaklaşımla faaliyetler gerçekleştirilir.


Performans Yönetim Sistemi

Umay Anaokulunda her çalışanın kuruma yarattığı katma değer, Performans Değerlendirme Sistemi ile ölçülür.

Yetkinliklere dayalı olarak geliştiren Performans Sistemi, her altı ayda bir düzenli olarak uygulanır. Yöneticilerimiz her çalışanla performansları hakkında açık bir sistem çerçevesinde görüşerek gelişim planları yapar, eğitim ihtiyaçlarını belirler.

Performans sonuçları ilk etapta gelişime odaklı olmakla birlikte, aynı zamanda terfi sisteminde, ödüllendirmede, ücretlendirme çalışmalarında da kullanılmaktadır.

Öğretmenlerimizin performansları hem ders sırasında, hem de günlük iş yaşamlarında yapılan gözlemlere dayalı olarak değerlendirilmektedir. Diğer boyutlarda öğretmenlerimiz; kendilerini değerlendirmekte, iş arkadaşlarının, veli ve öğrencilerin öğretmen hakkındaki değerlendirmeleri de performanslarını belirlemektedir. Bu anlamda bakıldığında çok boyutlu bir değerlendirme sürecinden bahsedilmektedir.

Ayrıca kurum içerisinde düzenli olarak yapılan çeşitli anket, ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla performans hakkında bilgi akışı sağlanmaktadır.


Başvuru

Umay Anaokulu oluşturduğu kurumsal kültür çerçevesinde şekillendirdiği insan kaynakları politikaları ile mükemmellik peşinde koşan, takım çalışmasına inanan, iyi iletişim ve ilişki kurabilen, iş etiklerine bağlı, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık herkese kariyer imkanı sunmaktadır.

© Umay Anaokulu - 0(232) 2 555 222- bilgi@umayanaokulu.net         E-Posta Yönetimi    Web Tasarım: DNZ WEB DÄ°ZAYN   Ä°ZMÄ°R ANAOKULLARI REHBERÄ° ÜYESÄ°DÄ°R